cijene kurseva


Cijene kurseva njemačkog jezika

 INTENZIVNA NASTAVA

*Intezivna/pripremna nastava za polaganje ÖSD diplome:

 

Nivo A1:

35 nastavnih jedinica 155KM

70 nastavnih jedinica 285KM* I *Cijena za nezaposlena lica i studente 235KM

Nivo A2:
35 nastavnih jedinica 165KM
70 nastavnih jedinica 295KM* I *Cijena za nezaposlena lica i studente 245KM

Nivo B1:
45 nastavnih jedinica 200KM
90 nastavnih jedinica 395KM* I *Cijena za nezaposlena lica i studente 345KM

Nivo B2:
60 nastavnih jedinica 255KM
117 nastavnih jedinica 495KM* I *Cijena za nezaposlena lica i studente 445KM

Nivo C1:
60 nastavnih jedinica 255KM
117 nastavnih jedinica 495KM* I *Cijena za nezaposlena lica i studente 445KM

 

PRIPREMNI/BRZI KURS ZA POLAGANJE ÖSD diplome
*Kurs namijenjen za grupu od minimalno 3 kandidata u trajanju od 10 nastavnih jedinica – Cijena 90KM/po kandidatu

INDIVIDUALNA NASTAVA
*Individualna/pripremna nastava za polaganje ÖSD diplome

1.) Od 1 do 5 nastavnih jedinica – 27KM/NJ
2.) Od 5 do 10 nastavnih jedinica – 25KM/NJ
3.) Od 10 do 15 nastavnih jedinica – 23KM/NJ