ispiti

Ispiti za prestižni, međunarodno priznati ÖSD certifikat

Ispiti za međunarodno priznati ÖSD certifikat

Ovo su ispiti organizacije za utvrđivanje znanja njemačkog jezika iz Beča ÖSD, koja ima svoje ispitne centre u cijelom svijetu. Tako i u BiH naša organizacija  ima ispitne centre u Banjoj Luci, Bugojnu, Sarajevu, Doboju i Visokom.

Certifikati ÖSD-a su priznati u cijelom svijetu.

Prednosti polaganja ÖSD ispita su slijedeće:

  • ukoliko se ne prođe jedan dio ispita, ponavlja samo taj dio i na idućem izlasku se plaća samo pola takse za ispit
  • ispit se može položiti u jednom danu
  • moguće parcijalno polaganje B1 ispita

 Svrhe u koje se može koristiti ÖSD certifikat:

  • A1 za prvu vizu (spajanje porodice) u Austriji i Njemačkoj
  • A2 za produžavanje vize
  • B1 za dobivanje državljanstva u Austriji i Njemačkoj
  • B2, C1 ili C2 za upise na fakultete u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Prijaviti se možete  na broj telefona 060 338 77 77, putem mejla osd@dialog.ba ili tako što ćete popuniti online prijavu na našoj službenoj stranici www.dialog.ba.