ispiti

Ispiti za prestižni, međunarodno priznati ÖSD certifikat

Ispiti za međunarodno priznati ÖSD certifikat

Ovo su ispiti organizacije za utvrđivanje znanja njemačkog jezika iz Beča ÖSD, koja ima svoje ispitne centre u cijelom svijetu. Tako i u BiH naša organizacija  ima ispitne centre, CENTAR ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA u Bugojnu te partnerske ispitne centare Katolički školski centar Sarajevo i Promo Tim Banja Luka.

Certifikati ÖSD-a su priznati u cijelom svijetu.

Prednosti polaganja ÖSD ispita su slijedeće:

 

  • ukoliko se ne prođe jedan dio ispita, ponavlja samo taj dio i na idućem izlasku se plaća samo pola takse za ispit
  • ispit se može položiti u jednom danu
  • moguće parcijalno polaganje B1 ispita

 

Svrhe u koje se može koristiti ÖSD certifikat:osd pečatosd pečat

osd pečat

  • A1 za prvu vizu (spajanje porodice) u Austriji i Njemačkoj
  • A2 za produžavanje vize
  • B1 za dobivanje državljanstva u Austriji i Njemačkoj
  • B2, C1 ili C2 za upise na fakultete u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Prijave za ispit se mogu predati u jednom od naših kurseva, online prijavom na www.deutsch.ba, na mail osd@deutsch.ba ili telefon 061/639 647, 066/700 755 i 063/970 698.