Sudski tumač za njemački jezik

Pružamo Vam sljedeće usluge:

• Poduka njemačkog jezika nivoi A1-C1
• Prijevodi dokumenata sa pečatom sudskog tumača
• Prijevodi bez ovjere sudskog tumača
• Pismeno i usmeno prevođenje za firme i kompanije
• poslovna korespondencija
• Popunjavanje Vaših dokumenata i zahtjeva
• Prevođenje Vaše lične dokumentacije

(Diplome srednje škole i fakulteta, dodaci diplomama, ugovori, uvjerenje, certifikati, punomoći, biznis planovi, medicinska dokumentacija, računi)
Sve na jednom mjestu.

Mogućnost dostave skeniranog ili fotografiranog dokumenta (E-Mail, Viber, WhatsApp), a ovjereni prijevod Vam šaljemo natrag poštom.